Gemengd koor Lovendegem
  HISTORIEK

facebook


Het gemengd koor El Mundo-Lo is ontstaan uit een gelegenheidszangsessie tijdens het winterfeest eind 2005 in basisschool De Bron. Een aantal deelnemers aan dit korte optreden kreeg de smaak te pakken en wou graag doorgaan met zingen. Gelegenheidsdirigent Nicolas De Cock werd aangesproken en sprong meteen in de bres.
El Mundo-Lo (een samentrekking van “de wereld” en “Lovendegem”) was geboren !

Sindsdien hebben de wekelijkse repetities plaats in De Bron o.l.v. Nicolas die, als professioneel musicus, zich ontpopte tot een enthousiast en gedreven dirigent van ons koor.
Het ledenaantal schoot pijlsnel de hoogte in. Door de jaren heen kon het koor rekenen op 40 à 50 actieve leden.
De teller van het liederenrepertorium staat inmiddels op 150 ! Het genre is heel divers qua talen, origine en tijd. Van renaissanceliederen tot hedendaagse werken. Afrikaanse traditionals, negrospirituals, volksliederen en lyrische pareltjes. Vrolijke danswijsjes, melancholische slaapliedjes, drinkliederen tot evergreens van The Beatles…
Ook eigen composities en bewerkingen van dirigent Nicolas De Cock ontbreken niet !

Het koor organiseert om het anderhalf jaar een eigen optreden in Lovendegem.
Daarnaast werkte het heel succesvol mee aan culturele activiteiten binnen en buiten de gemeente. Zo was het reeds vijfmaal te gast op het jaarlijkse Boombalfestival.
Het concert “Lovendegem 14 – 18” i.s.m. LOKO (Lovendegemse koperblazers) in november 2014 en het huldeconcert in oktober 2015 voor architect Paul Robbrecht waren zeer geslaagde toppers. Tijdens dit laatste concert werden gedichten Van Emily Dickinson gebracht voor koor, sopraansolo Helena Maes en symfonisch kamerorkest Cordae Lysis.
De muziek werd gecomponeerd door Nicolas De Cock.
Onze medewerking aan het bevrijdingsfeest op 10 november 2018 werd bijzonder gesmaakt.


Laatst bijgewerkt op 22/02/19 door eric@elmundolo.be